Kunder och samarbetspartners

Sedan januari 2013 samarbetar VÄTE med Trelleborgs hamn och utför rangering av godståg på bangården samt färjeväxling i Trelleborg. 

Sedan början av 2013 utför VÄTE lastsyning av godsvagnar i Malmö. Uppdraget sker i samarbete med Hector Rail

Sedan maj 2014 samarbetar VÄTE med Carrier Transport och sköter all rangering på Årsta Kombiterminal samt intilliggande industrispår. 

Sedan 2014 samarbetar VÄTE med CFL Cargo och utför rangering av godståg på bangården samt färjeväxling i Ystad.

Sedan 1 oktober 2014 samarbetar VÄTE med ScandFibre Logistics avseende rangering av godståg på Iggesunds bruk. 

Sedan 2015 samarbetar VÄTE med Green Cargo avseende rangering av timmertåg i Iggesund.

Sedan 6 april 2015 samarbetar VÄTE med Merresor avseende växling, fekalitömning och vattentryckning av Snälltåget i Malmö.

Sedan 1 januari 2016 samarbetar VÄTE med Swemaint och växlar repvagnar till/från deras verkstad i Malmö.

Vi ser stora möjligheter i att fortsätta vår utveckling gällande hamn- och godsväxling.

VÄTE utför fekalietömning av SJ:s persontåg med vår egen anläggning på bangården i Malmö och VÄTE äger även fekalie- och vattenanläggningen i Helsingborg som servar tågen i Öresundstrafiken.