Vi bedriver verksamhet med följande kunder och partners

På uppdrag av Jernhusen är VÄTE Trafik AB terminaloperatör för Stockholm Årsta kombiterminal. På kombiterminalen erbjuds lyft av intermodala godsenheter med tillhörande terminaltjänster samt rangering av godståg.

I Malmö utför vi växling, fekalietömning och vattentryckning av Snälltåget i samarbete med Merresor. Här utförs även fekalietömning och vattentryckning av SJ:s persontåg med vår egen anläggning på bangården. På uppdrag av Swemaint växlas repvagnar till/från deras verkstad i Malmö och vi utför även rangering åt Green Cargo.

I samarbete med Trelleborgs hamn utför vi rangering av godståg på bangården samt färjeväxling i Trelleborg. 

I Ystad utförs rangering av godståg på bangården samt färjeväxling, på uppdrag av CFL Cargo.

I Iggesund bedrivs rangering av godståg på Iggesunds bruk. Här samarbetar vi även med TÅGAB och Hector Rail.

Vi ser stora möjligheter i att fortsätta vår utveckling gällande hamn- och godsväxling.