Om oss

VÄTE bildades år 2008 i huvudsak för att bistå företag i järnvägsbranschen med konsulthjälp inom områden som produktion, effektivitet och affärsutveckling. Under tidiga verksamhetsår öppnade sig nya marknader, dels som serviceleverantör av depåtjänster för järnvägsföretag och dels som leverantör av utrustning till företag inom järnvägsbranschen.

Namnet VÄTE är en förkortning av begreppen Växling och Terminaltjänst. Koncernen består idag av moderbolaget Prouisum Holding AB med de tre dotterbolagen VÄTE Rail AB, VÄTE Trafik AB och VÄTE Teknik AB och är idag ett team på ett 30-tal anställda.

I december 2011 fick VÄTE eget järnvägstillstånd. Tillstånden förnyades 2016 och inkluderar säkerhetsintyg A + B, med tillstånd för växling av passagerar- och godstrafik inklusive farligt gods. Mellan november 2012 t.o.m 2020 var vi certifierade för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001. Vi arbetar fortfarande efter samma ISO mål samt ett arbete för förnyade certifikat är pågående.