Nyheter

2018-04-20
VÄTE och CQ går ihop. CQ-koncernen omfattar bolagen CQ Correct AB och Stationsservice i Norden AB, som precis som VÄTE är aktiva inom järnvägsbranschen. Företagen kommer att forsätta sina verksamheter som vanligt, men genom detta samarbete ser vi stora mervärden och möjligheter till framtida utveckling.

2018-04-08
VÄTE Consulting AB byter namn till VÄTE Rail AB. Företagets organisationsnummer och kontaktuppgifter förblir oförändrade.