Nyheter

2019-01-01
VÄTE Trafik AB har kommit överens med Jernhusen om att sköta driften av Årsta Kombiterminal i ytterligare tre år

2018-04-08
VÄTE Consulting AB byter namn till VÄTE Rail AB. Företagets organisationsnummer och kontaktuppgifter förblir oförändrade.