Nyheter

2021-01-13
Väte Rail har mer än dubblat sin verksamhet i Trelleborg efter ett tillbud Stora bält bron där Danska transportministeriet förbjudit all trailertrafik på järnväg, avstängningen i Danmark gäller tills vidare. Nu står Väte i fronten med arbetet att ta hand om all godstrafik som kommer in via Trelleborg till följd av detta.

2021-01-01
Covid-19 smittskyddsrestriktioner Årsta: Expeditionen fortsatt delvis stängd och arbete samt kommunikation förs bakom/genom glasfönster i foajen, fysiska besök inne på kontoren eller konferenslokal är fortfarande otillåtet utan överenskommelse. Vid sjukdom eller symptom kan du nekas tillträde helt.   I övrigt ombeds minimala kontakter utan påverkan på arbetet.  Vid ev. frågor kontakta operativt ansvarig Johan Hellman.

2020-12-14
Väte organisation har anställt Oscar Magnusson som ny TSS, trafiksäkerhetssamordnare.

2020-12-13
Ett avtal sluts mellan Väte och SJ Öresund om arbete med fek & vatten i Malmö samt Helsingborg.

2020-12-13
Ett avtal sluts mellan Väte och Arriva om växling i Malmö.

2020-09-01
Johan Hellman tillträder som produktionschef på Väte Trafik AB samt organisationens Region Öst, där tidigare Kjell Lindberg tar rollen som Senior Advisor. 

2020-05-25
VÄTE Rail AB köper in dieselelektriskt linjelok TMY (1157).

2020-05-11
En milstolpe uppnås när Väte Rail godkänns för egna tågdragningar.

2020-03-01
Avtal Uddevalla: på uppdrag av Green Cargo utför Väte Rail AB fr.o.m 1:a mars all växling i Uddevalla, till hamnen samt industriområdet Kuröd.