Järnvägstjänster

Genom vår mångåriga erfarenhet, både hos ledning och medarbetare, kan VÄTE Trafik erbjuda kvalitativa tjänster på olika depåer. Genom vår kunskap och kontakter i såväl järnvägsbranschen som andra branscher ligger vi alltid steget före för att skapa snabba, enkla och unika lösningar.

Depåservice

VÄTE Trafik AB erbjuder depåservice.
Depåservicen består i huvudsak av yttre vård av tågfordon.
Servicen utförs av depåoperatörer och består av utvändig manuell tvätt, fronttvätt, insektstvätt, påfyllning av spolarvätska och vatten samt fekalietömning. Vid behov utförs fekalietömningen med mobila enheter. I tjänsten igår också viss service av material och anläggningar.

Terminaltjänst

Det som traditionellt tidigare benämndes som växling (rangering) ingår i dag i begreppet terminaltjänst. Där ingår även utvändig tvätt, tömning av fekalie, påfyllning av vatten och spolarvätska samt klargörning av fordonen och framkörning till plattform.
Arbetet utförs av fordonsoperatörer som har utbildning på berörda fordon och de kan därför köra dessa själva inom depåområdet.
Rangering av godståg utförs idag i Trelleborgs hamn, på godsbangårdar i Malmö, på Stockholm Årsta Kombiterminal och Älvsjö godsbangård med intilliggande industrispår samt vid Iggesunds bruk.