Järnvägstjänster

Genom vår mångåriga erfarenhet, både hos ledning och medarbetare, kan vi erbjuda kvalitativa järnvägstjänster på olika depåer. Genom vår kunskap och kontakter i såväl järnvägsbranschen som andra branscher ligger vi alltid steget före för att skapa snabba, enkla och unika lösningar. VÄTE innehar säkerhetsintyg med tillstånd för växling av person- och godstrafik inkl. farligt gods samt egna tågdragningar, likt de omlopp vi idag kör mellan Uddevalla & Munkedal, Södertälje & Järna.

Depåservice

Vi erbjuder depåservice. Depåservicen består i huvudsak av yttre vård av tågfordon. Servicen utförs av depåoperatörer och består av utvändig manuell tvätt, fronttvätt, insektstvätt, påfyllning av spolarvätska och vatten samt fekalietömning. Vid behov utförs fekalietömningen med mobila enheter. I tjänsten igår också viss service av material och anläggningar.

Terminaltjänst

Det som traditionellt tidigare benämndes som växling (rangering) ingår i dag i begreppet terminaltjänst. Där ingår även utvändig tvätt, tömning av fekalie, påfyllning av vatten och spolarvätska samt klargörning av fordonen och framkörning till plattform.
Arbetet utförs av fordonsoperatörer som har utbildning på berörda fordon och infrastruktur och de kan därför köra dessa själva inom depåområdet.
Rangering av godståg utförs idag i Trelleborgs hamn, på godsbangårdar i Malmö, på Stockholm Årsta Kombiterminal och Älvsjö godsbangård med intilliggande industrispår samt vid Iggesunds bruk. 

Kombiterminal

Vi ansvarar för driften av Kombiterminalen i Årsta på uppdrag av Jernhusen. Där sköter vi all hantering som har med terminalen att göra såsom in och utlämning gods, rangering av ankommande och avgående tåg. Vi har också personal som kör de bägge portalkranarna som sköter av och pålastning av tåg och lastbilar. Vi hanterar trailers, tankar, containers i alla storlekar samt lastflak, samtliga enhetstyper kan även hanteras med tilläggstjänster som farligt gods samt elkoppling.