Företagsledning

VÄTE-bolagen ägs av Jan G Forslund, Conny Jonsson och Kjell Lindberg.

Jan G Forslund har arbetat på SJ AB i 30 år i en mängd olika befattningar: projektchef affärsområde öst, strategisk utveckling, projektchef Arlanda- och Mälardalsprojektet. Produktionschef SJ persontrafik. Chef produktionsområde depåproduktion.

Conny Jonsson har arbetat på SJ AB i 24 år i olika befattningar: lokförare, fordonsinstruktör/utbildare, fordonsledare, tekniskt driftstöd X2000 och Rc-lok. Trafiksäkerhetssamordnare (TSS), TF depåområdeschef och trafiksäkerhetschef VÄTE.

Kjell Lindberg har arbetat på SJ i 25 år i flera olika befattningar: lokförare, persontransportledare, arbetsledare trafikkontor Stockholm, platschef Hagalund, depåområdeschef, chef driftledning.